lämna nu

Kvinnors Rätts valkaffe 2022

Den 6 september bjöd Kvinnors Rätt tillsammans med Nätverket mot hedersrelaterat våld in till valkaffe med politikerpanel om hedersproblematiken i Sverige.

Bakgrund: Trots flera ansträngningar och lagändringar i syfte att motverka hedersvåld och förtryck under åren, visar flertalet undersökningar att ungas utsatthet ökar. Vi undrar; Har vi en misslyckad integrationspolitik – eller en lyckad segregationspolitik? Är det möjligt att uppnå ett mångkulturellt samhälle utan diskriminering i hederns namn? Och vad vill våra riksdagspolitiker göra för att förbättra situationen för de 240,000 ungdomar som lever under hedersförtryck i Sverige idag?

Inledande ord hölls av Maria Rashidi, ordförande i Kvinnors Rätt, och Nicklas Kelemen från styrelsen i Nätverket mot hedersrelaterat våld. Därefter tog moderatorerna vid, och samtalet leddes av Olga Persson, ordförande i Unizon, och Lars Åberg, journalist och författare. Debatten belyste bland annat hur vi behöver se över befintliga lagar och straff, men även kunskap om olika värdegrunder.

Politiker i panelen:

  • Hanif Bali (M) – Riksdagsledamot för Moderaterna, debattör och opinionsbildare.
  • Christian Carlsson (KD) – Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
  • Paulina Brandberg (L) – Åklagare på Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Kandiderar till riksdagen för Liberalerna.
  • Johan Hedin (C) – Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.
  • Annika Hirvonen (MP) – Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
  • Lawen Redar (S) – Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
  • Ilona Szatmari Waldau (V) – Riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet och EU-nämnden för Vänsterpartiet.