KVINNORS RÄTTS STYRELSE

Föreningen Kvinnors Rätt består av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen utgör organisationens högsta beslutsfattande organ och ordföranden har till uppgift att utgöra en representant för föreningens arbete, samt se till att föreningens sociala arbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler som finns.

Vid styrelsemöten sker en utvärdering av verksamheten samt noggrann planering av föreningens aktiviteter.

Kvinnors Rätt stadgar

Ladda hem filen nedan
Kvinnors Rätts stadgar

Vi arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades år 2001. Vi har 22 års erfarenhet av att hjälpa unga flickor, pojkar, kvinnor och hbtq-personer som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnors Rätts verksamhet består av tre pelare:

1. Socialt arbete
Vi erbjuder stödinsatser och rådgivning till hjälpsökande, och fungerar som en viktig anknytning mellan individen och berörda myndigheter och kvinnojourer. Arbetet inkluderar bland annat en jourtelefon och chat, stödsamtal, hjälp med översättning, intyg och andra dokument samt anknytning och medföljning som ombud till bland annat polis, socialtjänst, vårdenheter och juridiska ombud.

2. Aktiviteter
I rekreationssyfte anordnar Kvinnors Rätt olika aktiviteter, vilket hjälper stödsökande att bryta den ensamhet och isolering de så ofta befinner sig i. Det kan röra sig om seminarium, promenader, fika eller teaterbesök. Flera år har vi även genomfört en väldigt uppskattad sommarutflykt för våra hjälpsökande kvinnor och deras barn. Där tillåts de lära känna varandra i en trygg miljö fri från våld och förtryck.

3. Opinionsbildning
Vi arbetar hårt för att förändra attityder och påverka politiker och lagstiftning, samt sprida kunskap om relations- och hedersvåldets komplexa struktur och problematik. Framför allt är vår ordförande Maria Rashidi en flitig debattör, föreläsare och röst i media. Vår målsättning är att lyfta utsatta kvinnors rättigheter och röster i samhällsdebatten, samt att erbjuda olika samhällsaktörer verktyg i bemötandet av hedersvåld för att främja långsiktiga lösningar i förebyggande syfte. 

Ordförande Maria Rashidi om hedersvåld

Som ordförande och grundare av föreningen Kvinnors Rätt har jag ägnat större delen av mitt liv åt att kämpa mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mina egna erfarenheter har gett mig en unik inblick och värdefull kunskap inte bara i hur hedersrelaterat våld manifesterar sig utan också dess konsekvenser för individen, omgivningen och samhället.

Genom det sociala arbetet med föreningen Kvinnors Rätt har jag i över två decennier kunnat erbjuda en stöttande hand för många hjälpsökande individer som befinner sig i samma svåra situation som jag själv en gång i tiden befann mig i. Unga tjejer, killar och kvinnor som i rädsla flyr från ett plågsamt förtryck och en systematisk förföljelse från patriarkala och kulturella samhällsstrukturer.  Det enda man vill är att leva sitt liv i frihet, där ingen skall kontrollera och styra över ens sexualitet, ens val att bli kär i vem man vill, ens val att klä sig hur man vill och inte underminera ens rätt till att försvara sig själv och stå upp för sig själv. Ingen skall någonsin tvingas kompromissa med sin självständighet, sitt värde eller sina rättigheter. Vetskapen om att vi på Kvinnors Rätt kunnat hjälpa många av dessa tusentals utsatta flickor, pojkar och kvinnor är det som fortsätter att motivera mig.

Min ambition som ordförande är att tillsammans med styrelsen och övriga volontärer fortsätta utveckla föreningen Kvinnors Rätt. Organisationen uppfyller en viktig funktion i samhället och arbetet tar inte slut här. Jag vill från djupet av mitt hjärta fortsätta hjälpa så många utsatta flickor, pojkar och kvinnor som möjligt.

Jag vill att Kvinnors Rätt fortsätter stå upp för de som inte kan, vara en glimt av hopp i de mörkaste av stunder och framförallt utgöra rösten för de som inte kan använda sin egen. Jag kommer alltid att fortsätta kämpa mot hedersförtrycket och för mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Avslutningsvis, vill jag dessutom rikta ett hjärtligt stort tack till våra medlemmar, volontärer, gåvogivare, styrelsen och övriga medarbetare för god samverkan i kampen för gemensamma mål. Tillsammans är vi starka och tillsammans räddar vi liv!

Har du ingen möjlighet att swisha? Skicka din donation via PlusGirot
Kvinnors Rätt – 296901-2