Är du utsatt för hedersrelaterat våld?

Befinner sig du eller någon i din omgivning i en svår situation och behöver stöd?
Hos Kvinnors Rätt kan ni få stöd, hjälp och rådgivning när det kommer till hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Vi erbjuder möjligheten till tolk, juridisk rådgivning, kontakt med myndigheter och vi har givetvis tystnadsplikt. Enklaste sättet att komma i kontakt med Kvinnors Rätt är genom att vända sig till föreningens jourlinje.

Kontakta vår jour

Jourtelefon 1: Maria Rashidi +46 73-7286893

Jourtelefon 2: Shahin Pooya +46 70-4025531

SMS / WhatsApp: +46 73-728 68 93

E-post: [email protected]

I akuta nödsituationer, råder vi er att kontakta Polisen på telefonnummer 112 eller Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50.