lämna nu

Utbildning av volontärer

volontärer

Under sommaren genomförde Kvinnors Rätt en kurshelg på natursköna Domarudden kurs & friluftsgård, ett naturreservat utanför Åkersberga i Roslagen. Här samlade vi tio volontärer för en helgs fördjupande föreläsningar inom två huvudsakliga områden. Den ena delen berörde psykisk ohälsa och stöd kvinnor och flickor som lever under hedersförtryck, den andra juridiska frågor och stöd till brottsoffer i rättsprocessen.

Kurshelgen genomfördes med hjälp av medel från Brottsofferfonden, i syfte att förbättra bemötandet och stödet till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har varit otroligt betydelsefullt då vi alltid strävar efter att förse Kvinnors Rätts medarbetare med aktuell kompetens och kunskap, och inte minst praktiska verktyg.

Kvinnors Rätts volontärer utgör en viktig stödfunktion och är behjälpliga med allt från samtal till att översätta dokument eller följa med som stöd vid en polisanmälan. Det är genom att stärka volontärernas kunskaper som vi stärker stödet till brottsoffren. Helgen blev också en lyckad teambuilding med gemensamma pauser, avkopplande samtal, dopp i Drängsjön och matlagning på gräsmattan.