lämna nu

Kvinnors Rätts sommarutflykt

När vi har möjlighet anordnar Kvinnors Rätt en fantastisk sommarutflykt för våra hjälpsökande kvinnor och deras barn. Under några härliga dagar får deltagarna vara med på olika aktiviteter och lära känna varandra i en trygg naturmiljö fritt från våld och förtryck. Utflykten ger dessa fantastiska barn en unik chans att bryta ensamheten och isoleringen, samt förgylla tiden med skratt och glädje tillsammans med andra! 

Stort tack till alla som arbetar så oerhört hårt för att förverkliga denna dröm!
Sommarutflykten har varit ett spännande projekt som mycket riktigt har gett ett vackert minne för livet!