lämna nu

Socialt arbete

Det sociala arbetet gör stor skillnad för Kvinnors Rätts hjälpsökande. Varje dag hjälper vi individer som på olika sätt är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kvinnors Rätts ordförande Maria Rashidi och socialarbetaren Shahin Pooya besitter mångårig erfarenhet inom ramarna för socialt arbete och har sedan organisationens start år 2001, erbjudit hjälp, råd och stöd till fler än tusentals utsatta flickor, kvinnor, pojkar och HBTQ personer.

Kvinnors Rätt har kunnat hjälpa individer till ett självständigt liv ut ur våld och förtyck och därmed etablerat sig som en av samhällets viktigaste ideella organisation i kampen för mänskliga rättigheter. ”Ordförande Maria Rashidi ”