lämna nu

Information till ungdomar i riskzon

En del av vårt arbete innebär att se till att de som är i behov av hjälp ska kunna få information på ett säkert sätt, eftersom många som är utsatta har en stor rädsla för att deras förövare ska få vetskap om detta. Inte minst försöker vi nå barn och ungdomar i riskzonen, eller som redan har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möts generellt av stor tacksamhet när vi arbetar med informationsspridning just på platser som vårdcentraler, gymnasium och ungdomsgårdar. Vi ser även en ökning av ungdomar – både tjejer och killar – som tar kontakt med organisationen.