lämna nu

Hårdare tag mot barnäktenskap

Alltför många barn har tvingats till äktenskap och förts ut ur landet mot sin vilja. Det glädjer oss därför att se framsteg i lagstiftningen kring barnäktenskap.

De senaste åren har två nya lagändringar och en förändring i polisens utredningssystem trätt i kraft, vilka syftar till ett ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet. Vår förhoppning är att det kommer innebära en positiv inverkan för barns rättigheter. Vikten av förebyggande åtgärder kan inte understrykas nog när det gäller att förhindra att barn förs utomlands och far illa.

Med de nya lagändringarna, som implementerades i juli 2020, infördes barnäktenskap i brottsbalken. Samtidigt infördes ett utreseförbud som gör det straffbart att föra barn utomlands i syfte att gifta bort eller könsstympa dem. Barn med utreseförbud kan inte få ett pass.

Även inom Polismyndigheten är hedersrelaterad brottslighet nu en prioriterad fråga. Sedan 2019 har polisens utredningssystem fått en hedersmarkering, vilket innebär att den som granskar en anmälan kan bedöma att det finns anledning att utreda hedersmotiv. Detta ska bland annat göra att det tidigare går att identifiera brotten. Ett drygt år efter att systemet infördes hade cirka 1000 ärenden fått en hedersmarkering.

Dessa tre förändringar innebär enorma framsteg. Vi står fast vid att hedersrelaterat våld och förtryck innebär en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna, och aldrig kommer att vara en accepterad del av det svenska samhället. Men vi vet sedan tidigare att ärenden med hederkontext ofta är komplicerade och svåra att utreda. Vår förhoppning är därför att de nya lagskärpningarna kommer underlätta arbetet, och att implementeringen sker med barnets bästa i åtanke.