lämna nu

Kvinnors Rätt beviljas stipendium för sommarläger

sommarläger
Kvinnors Rätt har beviljats stipendium från Skandias stiftelse Idéer för livet till att genomföra ett sommarläger under 2023, riktat till utsatta barn och ungdomar som lever under hedersförtryck.
Hela 240 000 unga växer upp med hederskultur i Sverige idag, och det förebyggande arbetet med integration, stöd och information är oerhört viktigt för att bryta cirkeln.
Tillsammans med barn och unga ska vi därför skapa en trygg mötesplats där de får bryta den isolation och ensamhet de upplever och träffa andra i samma situation – en frizon i naturskön miljö långt ifrån kontroll, hot och våld.
På lägret får de tillgång till samtalsstöd vid sidan av lägeraktiviteter som dans, bollsport och målning. Dessa aktiviteter är enormt viktiga för en person vars vardag präglas av våld eller förtryck. Vi är så otroligt glada att få genomföra detta!