lämna nu

Psykisk Ohälsa- Känslor och emotioner

Under våren 2020 anordnade organisationen Kvinnors Rätt en online baserad utbildning på 4 tillfällen med ”Psykisk Ohälsa- Känslor och emotioner” som tema.
Utbildningen bestod av en grundläggande kunskap om känslor, emotioner och sambandet till destruktiva relationer.

Föreläsaren är en legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet inom ramarna för psykologi och haft föreläsningar samt individuella rådgivningssessioner hos Kvinnors Rätt under 2 års tid. Hen presenterade olika studier och forskningsrapporter och erbjöd deltagarna värdefulla verktyg i hanteringen av negativa känslor i syfte för att förbättra den psykiska hälsan. Hen erbjöd även material för självständigt arbete i form av övningar och rådgivning med fokus på problemhantering och problemlösning.

Deltagarna utgjorde Kvinnors Rätts målgrupp av hjälpsökande kvinnor som varit aktiva i organisationen under en längre period och som befinner sig i/redan varit i destruktiva relationer. Syftet med utbildningen är att utifrån den bedömningen som gjordes så föreföll att det fanns ett viktigt behov hos målgruppen att få verktyg och stöd om psykisk ohälsa för att de själva skall kunna återfå sin förmåga till att leva ett självständigt liv.

Utbildningen togs emot väl och uppfattades som lättförståelig, inspirerande och intressant med mycket användbar kunskap. Målgruppen var väldigt nöjd med utbildningens kvalité och dess ämne samt föreläsarens breda kompetens och dennes pedagogiska förmåga.