lämna nu

Kvinnors Rätts styrelse

Kvinnors Rätts styrelse utgör en betydelsefull del inom föreningen då all form utav beslutsfattande sker genom kontinuerliga styrelsemöten där man uppdaterar om verksamhetens aktiviteter.
Styrelsen är också involverad i det sociala arbetet och består av en grupp otroligt drivna och engagerade kvinnor som aktivt arbetar för kvinnors rättigheter.

Kvinnors Rätt är oerhört stolt över att ha en sådan fantastisk styrelse och vill rikta ett stort tack för allt ni gör!