BRÄND FRIHET: Min kamp mot hedersförtryck och våld
Feministen Maria Rashidi har blivit känd för svenska folket genom sin kamp mot hedersvåldet i Sverige.
Nu släpper hon sin självbiografi Bränd Frihet, en livsberättelse om förtryck, misshandel och frigörelse.
Man måste förstå att hederskulturen kan ta sig olika uttryck och former, där våldet många gånger
är osynligt, menar Maria Rashidi som länge arbetat aktivt med kvinno- och jämställdhetsfrågor.