Utsatt för hedersbrott?
Du kan få hjälp av ett målsägandebiträde, en egen jurist som hjälper dig. Du kan också vittnesstöd av en person som ger praktisk information och hjälp i samband med en rättegång. Detta är kostnadsfritt.