Feminismen i Sverige - dess konsekvenser för barn, ungdomar & män
Feministiskt hatiskt krig mot unga pojkar och mot män! Många unga killar som vi hade kunnat rädda tar livet av sig därför att deras problem inte uppmärksammas och inte ens erkänns .....