Kenya - Kvinnlig könsstympning
En film om 16-åriga Dina Klingsbos resa från Stockholm, Sverige till Kenya där 90% av massajflickorna könsstympas.