Papperslösa kvinnors rätt till skydd
Vänsterpartiet