Både flickor och pojkar ska ha full valfrihet.
Uppmuntra flickor att älska naturvetenskap, matematik och teknik!