ON SWEDEN WOMEN
Majoriteten av alla de människor som lever i fattigdom är kvinnor. De har ofta färre resurser, rättigheter och möjligheter att förändra sina liv. Från Oxfam.se