زنان دستفروش گیلانی
به مناسبت روز مادر (۳۱ ماه مه‌):
بچه به پدر: بابا، مرد بودن یعنی چه؟
پدر: یک مرد کسی است که همیشه احساس مسئولیت میکنه و به فکر خانواده اش هست و...
بچه: اوه، منم وقتی بزرگ شدم دلم میخواد یک مرد مثل مامان بشم!