آواز خوانی بانوی ایرانی در مرکز خرید
در این ویدئو، یک زن ایرانی که پس از انجام خریدش، روی نیمکت یک مرکز خرید نشسته، با صدای بلند شروع به آوازخوانی می‌کند که این کار او با استقبال مغازه‌داران و دیگر حاضران در این مرکز روبه‌رو می‌شود