سخنرانی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان
ویدئو گزارش «سخنرانی نسرین ستوده» شامل دو سخنرانی او در دو نشست همگرایی سبز جنبش زنان است