نیروی انتظامی ۳ جوان را به خاطر تولید موزیک ویدئو «گل ایران» دستگیر کرد
پس از بازداشت «هپی‌ها» ؛ طرفداران تیم ملی فوتبال ایران در کلیپ «گل ایران» از «عجم» هم بازداشت شدند