عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان
سازمان عدالت برای ایران در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته تا در رابطه با افزایش شمار ازدواج‌های زیر ۱۵ سال که در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار بودند، از جمهوری اسلامی بخواهد در قوانین کنونی تجدید نظر کند.