حمایت دانمارکی ها از صفحه آزادی های یواشکی
این ویدیوی زیبا و تاثیر گذار، از سوی جمعی از زنان خاورمیانه از جمله ایران و عراق و با مشارکت چند دانمارکی در کشور دانمارک برای حمایت از آزادی زنان ایرانی برای داشتن حق انتخاب پوشش خودشان، تهیه شده است. با تشکر ویژه از همکاری دو دانمارکی عزیز، پیتر باک (تولید و طراحی) و کارن وست (فعال در امور زنان).