KVINNORS RÄTT

Vi som svarar i telefonen arbetar dagligen med dessa frågor och har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och hedersrelaterat våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan
förändra din nuvarande situation. Vi kan även berätta vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Vi kan även informera dig om hur du polisanmäler brott.

Tveka inte att ringa oss om du behöver hjälp på telefon:

Jour: 08-752 66 36

Mobil: 073–728 68 93

Mobil: 070-402 55 31