Skriv ut
 
 
 
IMG 0163STOPPA
 
 
 
Hedersrelaterat våld
 
Våldet och förtrycket riktar sig mot den enskildas mänskliga rättigheter som bland annat rätten till att själv välja äktenskapspartner, rätten över sitt eget liv och rätten till att uttrycka sina egna åsikter. Det hedersrelaterade våldet är ett brott som är straffbart och står i motsättning till demokrati och jämställdhet, till Barnkonventionen, CEDAW och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det förekommer i patriarkala och hierarkiska gemenskaper där familjens status till största delen är beroende av familjens heder. Det våld som utövas är ofta direkt eller indirekt sanktionerat och understött av familjen och släkten.
 
 
Det hedersrelaterade kan kategoriseras enligt följande:
 
Psykiska kränkningar som t.ex. skuld- och skambeläggning, hot m.m.
Sociala kränkningar som t.ex. isolering, tvång till viss klädsel m.m.
Fysiska våldskränkningar som t.ex. våldtäkt, misshandel, mord o.s.v.
 
Kvinnor med anknytning s.k. postorderbrudar.
 
En stor del av Kvinnors Rätts arbete går till att hjälpa kvinnor som kommer till Sverige via anknytning. Dessa kvinnor blir efter att de kommit till Sverige oftast misshandlade både fysiskt och/eller psykiskt eller används som sexslavar och arbetar som hembiträde i sitt hem.
 
Eftersom kvinnan måste leva med mannen i två år innan hon får ett uppehållstillstånd i Sverige pågår detta under en lång tid utan att de utsatta törs söka hjälp i någon form. För att få skydd och stöd från myndigheterna behövs en polisanmälan. Detta leder ofta till att kvinnorna inte törs prata om sin situation och att de stannar i en relation där de egentligen borde söka hjälp mycket tidigare. Vi har hjälpt många kvinnor under året som befinner sig i sådana situationer.