Välkommen

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation utan vinstintresse som grundades år 2001. Vårt arbete är baserat på frivilligt arbete. Vi är öppna för alla som stöder föreningens målsättning samt delar de värderingar och den syn på kvinnoförtryckets mekanismer samt kvinnors och ungdomars rättigheter, som uttrycks i föreningens programförklaring
Kvinnors Rätts uppgift är att aktivt stödja, synliggöra samt påverka i de frågor som rör våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
Detta gör vi genom att anordna seminarier, konferenser och andra sammankomster riktade till våra medlemmar och de utsatta men även till andra i samhället. Vi upplyser om grundläggande mänskliga rättigheter med tonvikten på kvinnors rättigheter. Vi deltar även i debatter och intervjuer i såväl svensk som utländsk media för att driva opinionen och öka kunskapsspridningen om mäns våld mot kvinnor.

 

          fönstertunneltjej

 

Om du känner någon som av sin familj utsätts för, eller riskerar att utsättas för våld, hot, förnedringar eller förtryckande relationer, förmedla till dem att det aldrig är någon lösning "att tiga och lida". Kontakta oss om du eller dina vänner behöver råd eller hjälp. Din identitet och allt du berättar för oss håller vi strikt hemligt.


 

ring                                                                                foljfacebook


Kvinnors rätt arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i det svenska samhället.