سنت تیغ  مستند رادیو فردا از ناقص سازی جنسی زنان در ایران
زن ، مرد ، و چند شعر دیگر  ژیلا مساعد ( شاعر )
پیامدهای تعطیلی خانه امن زنان در منطقه سولنا در استکهلم  گفتگو با ماریا رشیدی سرپرست انجمن حق زنان - از رادیو همبستگی‌
نگاه و رویکرد آوای زن به مسائل زنان  گفت و گوی فرزین ایرانفر با شعله ایرانی، سردبیر مجله آوای زن - رادیو همبستگی‌
ختنه و ناقص کردن جنسی زنان   گفتگوی مهناز قزلّو با رایحه مظفریان - آن سوی مکث! - رادیو همبستگی‌
انجمن فرا نرم گرایان در استکهلم  سمینار پیرامون حقوق جامعه کوئیر ، دگرباشان جنسی, گفتگو با مهناز قزلو - از رادیو همبستگی‌