Har det hänt dig?  Det är allvarliga brott som ska polisanmälas.
Vad räknas som brott?  Om du, eller någon du känner till utsätts för kränkningar, hot eller våld av en närstående ska du komma till oss på polisen.
Utsatt för hedersbrott?   Det här är en del i polisens informationskampanj om brott i nära relationer.
You forgot the women  In 1951 The UN wrote the Refugee Convention. Article 1 defines The Refugee as a He, Him, His. You forgot the Women.
Debatt i Mars 2013  Om den svenska Feminismen och Islam med Gudrun Schyman