فتواهای عجیب داعش برای مردم موصل عراق/ ممنوعیت نشستن زنان روی....
هریت بیچر استو؛ زنی کوچک که جنگی بزرگ افروخت
وبلاگ دختری که خود را سانسور نمی کرد
تاييد رسمي تعرض دو ناظم به دانش آموزان