عضویت
برای فعالیت در انجمن حق زنان و عضویت در آن ، کافی است با مطالعه اساسنامه  و مرامنامه ما و پرداخت 100 کرون هزینه عضویت سالیانه به جمع ما بپیوندید .

لطفا فرم زیر را پر نموده و برای ما ارسال نمایید .

آیا شما مرامنامه و اساسنامه ما را مطالعه کرده اید ؟
نام شما :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
آدرس :
تلفن :
ایمیل :
در صورت امکان نحوه فعالیت خود را شرح دهید :