KVINNORS RÄTTS STYRELSE

Föreningen Kvinnors Rätt består utav en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen utgör organisationens högsta beslutsfattande organ och ordföranden har till uppgift att dels utgöra en representant för föreningens arbete, dels se till att föreningens sociala arbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler som finns. Kontinuerliga styrelsemöten och kommunikation i styrelsen är grundläggande för ett effektivt verksamhetsarbete.

Vid styrelsemöten så sker en uppdatering och en utvärdering av verksamheten samt noggrann planering av föreningens aktiviteter.  

Kvinnors Rätts styrelse för år 2019 består utav sammanlagt sju personer.

Maria Rashidi – ordförande
Shahin Pooya – styrelseledamot
Sohejla Nasirzadeh – styrelseledamot
Mahnaz Ghezelloo – styrelseledamot
Mahshid Saba – styrelseledamot
Azar Azarisabet – styrelseledamot

Kvinnors Rätt stadgar

Ladda hem filen nedan
Kvinnors Rätts stadgar

Vi arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades år 2001. Syftet är att hjälpa unga flickor, pojkar och kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har stort erfarenhet av att erbjuda hjälp, stöd och rådgivning och fungerar som en viktig anknytning mellan den hjälpsökande individen och myndigheter.

Hur bekämpar vi hedersvåld och våld i nära relationer

Kvinnors Rätt har sedan starten hjälpt tusentals utsatta individer. Hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i nära relationer är ett allvarligt, växande samhällsproblem och vi utgör en viktig trygghetspunkt för alla stödsökande individer som är i behov utav hjälp. Vår ordförande Maria Rashidi och styrelseledamot Shahin Pooya har mångårig erfarenhet av att hjälpa individer utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramarna för socialt arbete besitter de båda värdefull kunskap och har förståelse för hedersvåldets komplexa struktur och problematik. Att lyssna, bemöta, diskutera samt vägleda är oerhört viktigt för att kunna skapa trygghet och för att vidare skapa konkreta, handlingsplaner vilka på sikt skall hjälpa individen.

Utsatta för hedersvåld får en röst

Kvinnors Rätt arbetar tillsammans med samhällsaktörer som polis, socialtjänst, juridiska ombud, vård och omsorg, för att se till att på ett effektivt och snabbt sätt anknyta hjälpsökande till dessa samhällsinstanser. Vi har också som målsättning att lyfta utsatta kvinnors rättigheter och röster i samhällsdebatten genom ett aktivt kommunikationsarbete gentemot den svenska opinionen, media och ansvariga politiker.

Vi vill dessutom rikta strålkastarljuset och konkretisera hedersrelaterat våld och förtryck, bidra till en kunskapshöjning om ämnet och kunna erbjuda olika samhällsaktörer verktyg i bemötandet av hedersvåld för att vidare arbeta fram långsiktiga lösningar i förebyggande syfte. 

Ordförande Maria Rashidi om hedersvåld

Som ordförande och grundare av föreningen Kvinnors Rätt, så har jag ägnat större delen av mitt liv åt att kämpa mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mina egna erfarenheter har gett mig en unik inblick och värdefull kunskap inte bara i hur hedersrelaterat våld manifesterar sig utan också dess konsekvenser för individen, omgivningen och samhället.

Under arton års tid genom det sociala arbetet med föreningen Kvinnors Rätt, har jag kunnat erbjuda en stöttande hand för många hjälpsökande individer som befinner sig i samma svåra situation som jag själv en gång i tiden befann mig i. Unga tjejer, killar och kvinnor som i rädsla flyr från ett plågsamt förtryck och en systematisk förföljelse från patriarkala och kulturella samhällsstrukturer.  Det enda man vill är att leva sitt liv i frihet, där ingen skall kontrollera och styra över ens sexualitet, ens val att bli kär i vem man vill, ens val att klä sig hur man vill och inte underminera ens rätt till att försvara sig själv och stå upp för sig själv. Ingen skall någonsin tvingas kompromissa med sin självständighet, sitt värde eller sina rättigheter. Vetskapen om att vi på Kvinnors Rätt kunnat hjälpa många av dessa tusentals utsatta flickor, pojkar och kvinnor är det som fortsätter att motivera mig.

Min ambition som ordförande är att tillsammans med styrelsen och övriga volontärer fortsätta utveckla föreningen Kvinnors Rätt. Organisationen uppfyller en viktig funktion i samhället och arbetet tar inte slut här. Jag vill från djupet av mitt hjärta fortsätta hjälpa så många utsatta flickor, pojkar och kvinnor som möjligt.

Jag vill att Kvinnors Rätt fortsätter stå upp för de som inte kan, vara en glimt av hopp i de mörkaste av stunder och framförallt utgöra rösten för de som inte kan använda sin egen. Jag kommer alltid att fortsätta kämpa mot hedersförtrycket och för mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Avslutningsvis, vill jag dessutom rikta ett hjärtligt stort tack till våra medlemmar, volontärer, gåvogivare, styrelsen och övriga medarbetare för god samverkan i kampen för gemensamma mål. Tillsammans är vi starka och tillsammans räddar vi liv!

Har du ingen möjlighet att swisha? Skicka din donation via PlusGirot
Kvinnors Rätt – 296901-2