Utsatt för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer- vad säger Sveriges lagar?

Kvinnors Rätt är en organisation som erbjuder hjälp- och stöd i form av samtal till våra stödsökande. Juridisk rådgivning där man vägleder och anknyter individen till advokat ombud och andra instanser utgör en oerhört viktig aspekt i det sociala arbetet. Under juni 2019 arrangerades en halvdagsutbildning i samarbete med Försvarsadvokaterna Stockholm
Samuel Westerlund Rashidi, biträdande jurist erbjöd deltagarna en genomgång i grundläggande juridiska kunskaper och hur Sveriges rättsväsende hanterar brott relaterade till våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

-För någon som är utsatt för våldsbrott speciellt när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck, så är det livsavgörande att man känner till sina juridiska rättigheter, säger Maria Rashidi, ordförande.

Den 9:e juni 2019 fick deltagarna på halvdags utbildningen hos Kvinnors Rätt möjligheten till att introduceras till hur Sveriges lagar fungerar och få värdefull insikt i hur man går tillväga när man utsätts för hedersbrott och våld i nära relationer. Man har alltid rätt att vända sig till polisen för att göra en anmälan och få stöd i en fortsatt rättsprocess, samt få information om individen av olika anledningar behöver få sin identitet skyddad/vara anonym.

Det är svårt att våga ta steget och göra en anmälan, oftast av olika anledningar och därför är det viktigt att individen får de rätta verktygen och stödet i att kunna gå vidare.     

             -Vad är det för skillnad i straffdomar för våld i nära relationer vs hedersrelaterat våld?
            -Vilka steg går man igenom när man gör en polisanmälan? Vad behöver man tänka på?
            -På vilket sätt kan en försvarsadvokat med hjälp utav sin kompetens och kunskap bistå sin klient med hjälp?
              -Vad är det för uppdrag ett juridiskt ombud erhåller?
              -Vilka samhällsaktörer/myndigheter är det som behövs vara inkopplade i fall där våldsbrott förekommer?
                (Ex. socialtjänst, juridiska ombud, vårdenheter, BUP, polisiära myndigheter, kommunen)

 Viktiga frågeställningar blev besvarade och deltagarna fick dela med sig utav sina reflektioner och vara aktivt engagerade i diskussioner och gruppsamtal. Programmet översattes av en auktoriserad tolk.

*Försvarsadvokaterna Stockholm består utav Sveriges främsta jurister inom brottmål och straffrätt. Om du är misstänkt för brott  eller har blivit utsatt för brott- begär en advokat från Försvarsadvokaterna. 
Kontaktuppgifter: info@forsvar.se  +46 (8) 545 701 30