Regeringen måste agera mot psykisk ohälsa

Kvinnors Rätt stödjer flickor och kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Under våren organiserades därför en studiecirkel i Stockholm för att belysa temat. 

– Psykisk ohälsa är något som går hand i hand med hedersrelaterat våld och därför något som även vi på Kvinnors Rätt prioriterar högt, säger Maria Rashidi ordförande för Kvinnors Rätt. 

Studiecirkeln som gick av stapeln den 21:a maj i år är en av flera aktiviteter som organisationen nu genomför för att inte bara öka kunskapen hos sina medlemmar och volontärer, utan också öka pressen på ansvariga politiker och samhällsaktörer. 

Psykisk ohälsa utgör ett stort samhällsproblem på globala nivåer och dessvärre fortsätter det att utgöra ett tabubelagt ämne. I det sociala arbetet möter Kvinnors Rätt individer som i en all större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa som en konsekvens av våldet man utsätts för. Med hjälp av våra volontärer och stödpersoner har Kvinnors Rätt under vårterminen 2019 varit initiativtagare till anordnandet av studiecirklar på temat psykisk ohälsa, där man tillsammans diskuterade, reflekterade och hade möjligheten att ställa frågor. 

Aktivt engagemang och involvering av alla samhällsaktörerna och ett effektivt samarbete krävs för att hantera psykisk ohälsa. Det behövs konkreta politiska åtaganden och upprättandet av långsiktiga handlingsplaner för att kunna bemöta individer. Kartläggningar och kontinuerliga uppföljningar genom statistik är också viktiga för att förstå vilka individer har en större benägenhet att drabbas än andra samt vilka faktorer är avgörande för utvecklingen av psykisk ohälsa. Dessa kan exempelvis vara miljö, arv, sociala-och ekonomiska omständigheter och andra livsavgörande händelser.