En möjlighet till avkoppling fri från oro och vardagsbekymmer

Sommaren 2019 arrangerades en utflykt till Väddö, Norrtälje kommun där 37 deltagare, bestående utav organisationens hjälpsökande och deras barn fick uppleva den fantastiska naturen som Norrtälje har att bjuda på, och vara med på olika aktiviteter skapade utav volontärer och styrelsemedlemmar från Kvinnors Rätt. En välplanerad och genomförd aktivitet som blev till en fantastisk erfarenhet och ett underbart minne framförallt för de deltagande barnen. 

Kvinnors Rätt har under många års tid varit initiativtagare till anordnandet utav sommarutflykter där man erbjuder möjligheten till hjälpsökande kvinnor och barn att få vara med på olika nöjesaktiviteter. I år fick samtliga deltagare tillsammans åka buss till Norrtälje kommun, där under ett par dagar kunde de njuta av den vackra naturen, umgås och lära känna varandra och delta i olika friluftsaktiviteter såsom tipspromenader, bollspel, vattenspel, korvgrillningar, målningar och andra kulturella arrangemang. Före utflykten organiserade Kvinnors Rätt ett planeringsmöte där de ansvariga fick bilda olika arbetsgrupper och tilldelades olika ansvarsområden. 

Syftet med sommarutflykten var också att bryta isolering och ensamhet som målgruppen upplever i vanliga fall och istället knyta an till andra som har samma erfarenheter, få ökad kunskap om kvinnors och barns rättigheter och få en paus från vardagsbekymmer. Många utav föreningens stödsökande har inte heller de ekonomiska förutsättningarna till att erbjuda barnen deras drömaktiviteter och Kvinnors Rätts ambition är att kunna uppfylla barns önskningar i den mån organisationen kan. Sommarutflykten gjorde en mycket positiv påverkan på deltagarna och det finns en önskan om fler sådana aktiviteter.