www.womansrights.org                    Föreningen  Kvinnors rätt     

                                                    

 
                 Orgnr: 802411-3667
                 Plusgirot: 296901-2
 
                Jour telefon är: 9:00-21:00
                Telefon: 08 752 66 36
............Från utlandet: 00467386893
 
                Besökadress:
                Inedalsgatan 11
               112 33 Stockholm
 
               Telefon: 08 7526636
 
                E-post:
                info@womansrights.org
 
 
 
 

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Maria Rashidi
rashidi_maria@yahoo.se.
Mobil:073-728 68 93

Kassör: shahin Pooya
shahin_pooya@hotmail.com
Mobil:070-402 55 31

Jamileh Sattari
jamilehsattari@hotmail.com
Mobil: 070-4943568


Homa Valizadeh
homayon.valizadeh@comhem.se
Mobil: 073-7016912


Shahnaz Laji
shahnaz_laji@hotmail.com
Mobil: 070-170 82 88

                                                                                                                                 

Behzad Barkhodaei
behzad@comhem.se

Mobile: 073-9397143