www.womansrights.org                    Föreningen  Kvinnors rätt     

                                                    

?Söker du hjälp

 
                  Orgnr: 802411-3667
                  Plusgirot: 296901-2
 
 
 
 
                  Besökadress:

                  Inedalsgatan 11
                 112 33 Stockholm

 
                 Telefon: 08 7526636
 
                  E-post:
                  info@womansrights.org
 
Kvinnors rätt
 
                                                                                                                                                                                                         

Är du utsatt för våld eller hot?
Är du ung och känner dig förtryckt och kontrollerade i hemmet,
Vill du hjälpa oss som volontär,
Vill du bli medlem eller vill bara veta mer om oss,
Har du nyligen kommit till Sverige och blir misshandlade?

Kvinnors rätt är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i det svenska samhället. Kvinnors rätt bildades november 2001.

För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på flera olika språk. Kvinnors rätt driver även en jourtelefon och stödlägenheter. Kvinnors rätt anordnar varje år flera utbildningar/studiecirklar för att hjälpa kvinnor och unga tjejer.

Kvinnors rätt genomför externa konferenser och seminarier, bedriver opinionsbildande arbete om den rådande könsmaktsordningen ur ett feministiskt och etniskt perspektiv.