Sammanfattning av handledarutbildning söndagen den 7/10 2012.

Åtta medlemmar från föreningen Kvinnors rätt deltog i utbildningen som handlade om bemötande och fördomar i arbetet för våldsutsatta kvinnor. Man berörde relationen till de hjälpsökande och även kollegor.

Upplägget var mycket bra. Deltagarna fick frågeställningar som de först fick reflektera över själva, sedan diskutera i par för att till sist redovisa inför hela gruppen. Därefter gav kursledarna sin syn på ämnet utifrån sin utbildning och erfarenhet. Under förmiddagen behandlades definitioner av olika sociala uttryck som till exempel mångfald.

Eftermiddagens ämne var bemötande där respekt för kvinnan och vikten av att skynda långsamt betonades. Att lyssna och dela kvinnornas berättelse är vår primära uppgift. Goda råd bör undvikas och en balanserad distans till kvinnorna är viktigt, både för vår egen och de hjälpsökandes skull. Vid för stort personligt engagemang finns det en risk för att man blandar ihop sina egna känslor och värderingar med kvinnans eller forcerar fram beslut som kvinnan inte är mogen för. Det kan även bli svårt att acceptera hennes beslut och uppfatta det som ett personligt misslyckande om hjälpinsatsen inte leder till det önskade resultatet.Vår uppgift ska vara att stödja kvinnan i dennes förändringsprocess. Lagom distans och förmågan att kunna förlika sig med att inte kunna påverka situationen samt vara nöjd med den egna insatsen även om den inte alltid räcker hela vägen. Detta är en av framgångsfaktorerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Denna heldagsutbildning anordnades av Kvinnors rätt på föreningens lokaler som ligger på Inedalsgatan i Stockholm. Utbildare var från Gender Eye och utbildningen var mycket lärorik. Engagemanget var stort och det blev många gynnsamma diskussioner som kommer att öka kvalitén på arbetet.

 

Kvinnors rätt 2012