www.womansrights.org                    Föreningen  Kvinnors rätt     

                                                    

     
     
     
 
Sammanfattning av konferens om ohederlig heder
 

Från seminaret fredagen den 22 oktober 2010 mellan kl 17.00 - 21.00 som arrangerats av Kvinnors Rätt i samarbete med ABF. Kvinnors Rätt som snart fyller 10 år. Seminariet hade samlat ett 90-tal personer som hälsades välkomna  ,förutom de särskilt inbjudna gästföreläsarna Maria Hagberg, Sofia Rapp Johansson och Najeba Mahmmod Salen av Sakine Madon.
 
Först ut var Maria Hagberg, magister i socialt arbete som berättade om sitt sociala arbete och talade om hur små flickor utnyttjades och könsstympades uti världen för att bibehålla sin "renhet". Hon talade också om sin bok "Vid 20 börjar den ruttna". Maria Hagberg är också ordförande i Nätverket mot hedersrelatierat våld. Hon tog även upp det sociala arbetet här i Sverige med barn- och familjehem, samt LVU (Lagen om vård av unga). Av detta har hon analyserat och yttrat sig i sin bok.
 
Nästa gästtalare var Sofia Rapp Johansson som även hon har skrivit en bok som berättar om hur hon behandlats under uppväxtåren. Hur hon och hennes syskon fått åka från hemmet/barn- och familjehemmet. Hon berättade bland annat att de hämtats för att få komma till "ett nytt hem". Att syskonen vid sista tillfället uppdelats i två bilar, vilket betydde att de inte fick bo tillsammans i samma familjehem. Två av hennes syskon har hon varken sett eller hört av sedan dess. Ur hennes bok Silverfisken läste hon ett kapitel hur det var att bo med sina alkoholiserade och drogberoende föräldrar, samt hur hon utnyttjats sexuellt av bland annat sin pappa och att hon på grund av detta själv kom i kontakt med droger. Nu, idag är hon drogfri.
 
Najeba Mahmmod Salin född i irakiska Kurdistan var nästa föreläsare. Hon berättade, med hjälp av tolk, var och vad hon arbetat som, att hon medverkat i många internationella konferenser i Mellanöstern och i Europa. Hon har även medverkat i NAWA och HANA i Kurdistan.
 
Sedan följde en paneldebatt med en hel del frågor från seminariedeltagarna.
 
Som sista punkt på programmet var det dags för "Sveriges roligaste syo"  Zinat Pirzadeh. Hon berättade om sina och andras upplevelser och historier på ett roligt sätt.
Seminariet avslutades 21.00.

Kvinnors rätt