www.womansrights.org                    Föreningen  Kvinnors rätt     

                                                    

Bilder på kvinnors dag, Stockholm tisdagen den 8 mars 2011