دو دانشگاه تک جنسیتی در تهران تاسیس می شود


انجمن حق زنان: به گزارش مهر، مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی دو دانشگاه تک جنسیتی دخترانه با نامهای رفاه و ابرار در تهران خبر داد و گفت: پنج درخواست موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیگر نیز در دست بررسی است.به گزارش مهر، غلامعلی نادری با بیان اینکه این موسسات بیشتر در رشته های علوم انسانی و فنی دانشجو می پذیرند، گفت:مجوز ایجاد سه رشته کارشناسی ناپیوسته برای این موسسات از سوی شورای گسترش آموزش عالی ارائه شده است.

 

او گفت: همچنین یک موسسه غیرانتفاعی پسرانه نیز از قم درخواست تأسیس کرده است که باید شرایط این موسسات مورد بررسی قرار گیرد که در صورت داشتن شرایط به آنها مجوز داده می شود. نادری گفت: با کسب مجوز این موسسات می توانند از سال ۹۰ دانشجو بپذیرند.

 

http://www.womansrights.org/