آزاد سازی هفتاد و یک زن مجبور به کار بردگی در مالزی

 

انجمن حق زنان: پلیس مالزی 71 زن اندونزیایی را که مجبور بودند سال‌ها به کار بردگی تن در دهند، از دست استثمار کنندگان شان نجات دادند. به گفته یک سخنگوی اداره مهاجرت، در شهر کداه، واقع در شمال مالزی، سه تن از زنانی که توانسته بودند از خانه بردگان بگریزند، مقامات مربوطه را از مکان نگه داری زنان باخبر کردند، که در پی آن تجسس از آن خانه آغاز شد.زنان آزاد شده اعلام کردند که بیش از دوسال به عنوان نظافتچی مجبور به ساعت‌ها کار در روز، بدون دریافت دستمزد شده اند.

 

به گفته پلیس، یک دلال کاریابی، زنان اندونزی را با وعده کار در مقابل دریافت 120 یورو حقوق ماهانه، به مالزی آورده بوده است. اما، دلال مزبور گذرنامه های آنان را ضبط کرده و زنان را مجبور به کار بدون دستمزد کرده است. اکثر این زنان جوان هستند؛ جوان ترین آن‌ها 17 ساله است.در این میان دلال دستگیر و متهم به قاچاق انسان شده است، که طبق قانون، ممکن است به زندان تا 15 سال محکوم شود.منبع: شهرزادنیوز

 

http://www.womansrights.org/