صدور احکام سنگین زندان برای فعالان دانشجوئی در گرگان

 

انجمن حق زنان

 

بیدادگاه انقلاب اسلامی گرگان برای چهار تن از فعالین دانشجویی استان گلستان احکام سنگین زندان صادر کرده است. به گزارش دانشجونیوز، بیدادگاه انقلاب اسلامی گرگان احکام چهار تن از فعالان دانشجوئی این شهر را که پیشتر به مدت 10 روز در بازداشت بودند صادر نمود. طبق اعلام این دادگاه،  مبین میرعرب به چهار سال، حسین مطلوبی به 18 ماه، علیرضا رهنمایی به 15 ماه و سامان بزرگی به 1 سال زندان محکوم شدند.  اتهام این افراد" اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است.