شبکه برزگی از زنان بسیجی برای سرکوب زنان دست به کار می شوند

 

فارس: شبکه بزرگی از خواهران بسیجی آموزش ‌دیده‌اند تا در سطح کشور به ترویج حجاب و عفاف بپردازند.به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی اظهار داشت: بسیج یک اقدام و برنامه گسترده‌ای را به صورت ایجابی برای ترویج حجاب و عفاف تدارک دیده است.وی افزود: مقدمات این کار و برنامه ‌ریزی‌های آن از چند ماه پیش در سطح کشور آغاز شده و راه‌اندازی شبکه بزرگی از خواهران آموزش ‌دیده در برنامه‌های اولویت‌دار امسال قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: بسیج به دور از برخی جوها و مطالب اخیر مطرح شده در جامعه از زمستان سال قبل در این باب برنامه‌ریزی کرده تا بتوانیم یک شبکه بزرگی از خواهران را آموزش دهیم تا عهده‌دار ترویج فرهنگ صحیح حجاب و عفاف برای خواهران در جامعه باشند.وی گفت: مقدمات این کار فراهم شده و ظرف هفته‌های آینده این شبکه عمومی در شهرهای مختلف به جریان می‌افتد تا بسیج در کنار نیروی انتظامی بتواند با یک حرکت فرهنگی و عمیق جلوی برخی بدحجابی‌ها را بگیرد.