فعال زن به ۶سال زندان محکوم شد

 

وکیل هنگامه شهیدی از صدور حکم قطعی موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. محمد مصطفایی در گفت‌وگو با  خبرگزاری حکومتی ایسنا، درباره اتهامات موکلش اظهار کرد: قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران بعد از بررسی پرونده محکومیت موکلم را به شش سال زندان تقلیل داد. وی با بیان اینکه موکل در بند عمومی زندان اوین تحمل کیفر می‌کند، افزود: قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به استناد سوابق موکلم در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری و مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی موکلم را درباره تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رییس‌ دولت  به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.