قاچاق دختران ایرانی به یک صنعت تبدیل شده است

 

انجمن حق زنان: تحقیقی که با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ۸۲ انجام شده بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است .

سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران، نتیجه ی این تحقیق را منتشر کرده است که طبق آن، قاچاقچیان ، دلال هایی را در مناطقی مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستانها گمارده اند که با دختران طرح دوستی و آشنایی می ریزند و سپس آنها را به مکانهای خاصی برده و با وعده های خروج آسان از کشور ، درآمد خوب ، زندگی بهتر و یا حتی در مورد دختران کم سن و سال گاهی به زور آنها را تا لب مرز حمل کرده و به صورت جاسازی شده قاچاق می کنند .

الهام آرام نیا، جامعه شناس، در این رابطه به خبرگزاری زنان گفت: قاچاقچیان معمولا با دادن وعده های واهی از جمله این که "شما را مجانی و با خرج خودمان به خارج از کشور می بریم و در عوض از گذرنامه شما برای وارد کردن جنس استفاده می کنیم"، دختران را فریب می دهند و با به کار گیری چنین ترفند هایی و پرداخت مبلغی پول به آنان، به راحتی آنها را سوار هواپیما یا وسیله نقلیه دیگری می کنند و این افراد ساده لوح را با پای خودشان و به طور قانونی از مرز خارج می کنند .

وی افزود هنوز مشخص نیست که آنها چگونه و به این آسانی از مرزهای کشور عبور می کنند و هیچ شخص یا نیرویی با آنان برخورد نمی کند و مانع عبور آنها از مرزها هم نمی شود. منبع: شهرزاد نیوز