خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده، فردا صبح مقابل دانشگاه تهران تجمع می کنند


انجمن حق زنان: خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده با همراهی تعدادی از فعالان  اجتماعی اعلام کرده اند فردا در صبح در مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. به گزارش هرانا، تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در روز جاری که تماماْ ساکن شهرستان بوده اند برای برگزاری یک تجمع اعتراضی به سمت تهران به راه افتاده اند. این خانواده ها اعلام کرده اند تجمع اعتراضی خود را از ساعت ۱۱ صبح فردا مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه در مقابل درب ورودی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد، خانواده های داغدار بدین وسیله از عموم مردم و وجدانهای بیدار جهت حضور در تجمع مورد اشاره دعوت نموده اند.