تجاوز سه بسیجی به یک دختر جوان در تهران

 

انجمن حق زنان: دختری جوان پس از ربوده شدن از سوی سه بسیجی توسط این افراد در شمال شرق تهران مورد تجاوز قرار گرفت.به گزارش خبرگزرای حکومتی ایسنا، دقایقی پس از بامداد جمعه 10 اردیبهشت سال جاری دختری 20 ساله به نام مهشید با مراجعه به پایگاه یكم پلیس آگاهی پایتخت از سه مامورنما كه وی را مورد تجاوز قرار داده بودند اعلام شكایت كرد.

 

این دختر  گفت: حدود ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه از محل كار خود خارج شدم تا به خانه بروم. در حاشیه‌ی بزرگراه امام علی منتظر تاكسی بودم كه یك ریوی سفیدرنگ با سه سرنشین جلوی پایم ترمز زد. همه آنها بی‌سیم داشتند و سرنشین جلو خود را مامور بسیج معرفی كرد. بعد با این بهانه كه حجابم نامناسب است گفتند باید با آنها به پایگاه بسیج بروم تا با اخذ تعهد، آزادم كنند. من كه ترسیده بودم مشكلی برایم ایجاد شود، سوار خودرو شدم. بعد از طی مسیری، از بزرگراه منحرف شدند و من را به جایی در حوالی لشگرك بردند.


حدود هشت ساعت در یك خانه من را مورد تجاوز قرار دادند. سپس با اتومبیل خود به جایی در حوالی همان منطقه انتقالم دادند و رهایم كردند.با طرح این شكایت، پرونده جهت انجام تحقیقات به اداره‌ی یازدهم آگاهی ارجاع شد و قاضی صفر خاكی دادیار شعبه‌ی سوم دادسرای امور جنایی تهران نیز دستورات قضایی لازم را در این زمینه صادر كرد.در پی بررسی‌های ابتدایی و با مراجعه به پایگاه‌های بسیج منطقه‌ی مذكور، مشخص شد كه این پایگاه‌ها در آن ساعت فعال نبوده و هیچیك از نیروهای بسیج هم در آن ساعت ماموریتی نداشته‌اند.با به دست آمدن اطلاعات اولیه از این حادثه، دادیار جنایی تهران دستور شناسایی و بازداشت سه مامورنما را صادر كرد و تلاش‌ها برای دستگیری متهمان ادامه دارد.