فراخوان بنیاد پژوهش‌های زنان به شرکت در کنفرانس سالانه

 

انجمن حق زنان: بنیاد پژوهش های زنان، بیست و یکمین کنفرانس سالانه خود را از 24 تا 26 تیر ماه امسال با عنوان جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک در دانشگاه سوربن پاریس برگزار می کند.

این بنیاد طی آخرین فراخوان خود، از کسانی که مایلند مطلبی در این کنفرانس ارائه دهند، تقاضا کرده است چکیده‌ای از کار پژوهشی تازه و چاپ نشده ی خود را (حدود ۳۰۰ کلمه ی تایپ شده ی فارسی) همراه با شرح کوتاهی در معرفی فعالیت‌های فکری و اجتماعی شان (به انضمام نشانی ای- میل، فاکس، تلفن و نشانی پستی) حداکثر تا آخر مارس ۲۰۱۰ ( ۱۰برابر با فروردین ۱۳۸۹) به نشانی این بنیاد بفرستند.

محورهای کنفرانس امسال به شرح زیر اعلام شده است:

 

۱- بررسی تحول موقعیت زنان در سالهای اخیر به مثابه یکی از عوامل زمینه ساز خیزش مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری:

- در عرصه ی آموزش، حرفه، قانون، فرهنگ، هنر، مطبوعات، سیاست، فعالیت های متشکل (سازمان های غیردولتی و نیمه دولتی، کمپین ها) و...

- بازتاب این تحول در میان فمینیست ها و کنشگران زن، در پرتو بررسی جهتگیری های نظری و عملی آنها

- گرایش رشدیابنده ی فمینیسم در میان مردان (به ویژه جوانان)

 

۲- شرکتِ کنشگران زن در خیزش اجتماعی اخیر:

- برخورد گرایش های گوناگون جنبش زنان به خیزش مردمی؛

- چالش هایی که این خیزش در برابر کنشگران زن قرار می دهد؛

- راهکارهای موجود در وضعیت فعلی: تأثیر تشدید سرکوب در فعالیت های زنان؛

- چشم‌انداز آینده: پیشبرد ایده ها و پروژه های زنان در وضعیت سیاسی امنیتی پس از انتخابات

 

۳ - تأثیرات متقابل فعالیت های فمینیستی در داخل و خارج کشور با توجه به تحولات اخیر

 

٤- رابطه جنبش زنان با جنبشهای دموکراتیک، صنفی و سیاسی:

 جنبش دانشجویان، کارمندان، معلمان، کارگران، جنبشهای ملی و قومی...

- و در نگاهی کلی تر، چگونگی رویکرد جنبش زنان به مقولاتی مانند آزادی های فردی و جمعی، دموکراسی، جدایی دین از دولت (و مسئله ی تبعیض نسبت به پیروان دیگر ادیان)، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی، مسئله ملی و قومی...

- رابطه ی جنبش زنان ایران با جنبش زنان کشورهای همجوار: زنان افغان، عراقی، ترک...

 

بنیاد زنان مزبور یاد آور شده است که پس از دریافت و بررسی نوشته های ارسالی، تصمیم خود را تا آخر آوریل 2010، برابر با 10 اردیبهشت 1389 به اطلاع نگارنده می رساند.

نشانی ای میل بنیاد: iwsf2010@yahoo.com

نشانی پستی: IWSF BP 80047 94002 CRETEIL Cedex France