www.womansrights.org                        انجمن حق زنان        

 به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           انجمن حق زنانحقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

 

دختر اسکی باز ایرانی، پرچمدار تیم ایران در المپیک زمستانی ونکوور

انجمن حق زنان: مرجان کلهر، اسکی باز 22 ساله ایرانی، پرچمدار تیم ایران در مراسم گشایش بازی های المپیک زمستانی در "ونکوور" خواهد بود. وی نخستین زن ایرانی است که درمسابقات المپیک زمستانی شرکت می کند. مرجان کلهراز دومین هفته شروع بازی ها در مسابقات شرکت می کند. وی در مسابقات قهرمانی ایران در ماه ژانویه از دو رقیب خود جلو افتاد و افزون بر آن شرایط شرکت اتحادیه جهانی اسکی بازان را حائز شد. گفتنی است که مرجان علاوه بر رعایت مقررات اسلامی پوشش بانوان، مجبور است که هنگام مسابقه نیز روسری داشته باشد. مرجان در فوریه سال 2009 نیز در مسابقات جهانی در "والدوُزر" شرکت داشت که به مقام 60 ام در اسلالوم رسید.در جمهوری اسلامی، زنان و مردانی که برای تمرین اسکی می روند، هنوزهم باید از آسانسورها و کابین های جداگانه تله اسکی ها استفاده کنند. منبع: شهرزادنیوز